Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach

Lokalizacja: Chlewiska
Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach

Najważniejszym obiektem Muzeum jest Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach.
Obiekt obejmuje zespół wielkopiecowy wybudowany przez Francuskie
Towarzystwo Metalurgiczne w latach 1882-1892, w którego skład wchodzi
wielki piec (produkował 13 t surówki na dobę), trzy prażarki rudy, wieża
wyciągowa (tzw. gichtociąg wodny) oraz warsztat mechaniczny. Piec ten
działał aż do 1940 r. (produkcję wstrzymali Niemcy) jako ostatni w
Europie Środkowej tego typu obiekt pracujący w oparciu o węgiel drzewny.
Niezbędną
do produkcji rudę uzyskiwano z szybów i kopalń rozrzuconych po okolicy,
głównie w rejonie Skłobskiej Góry, skąd dowożono ją kolejką
wąskotorową, a za opał służył węgiel drzewny otrzymywany na drodze
zwęglania drewna w najbliższej okolicy.
Odbywają się tu również wystawy czasowe:
-dwie hale wystawowe z autami,
-hala wystawowa z motocyklami (ponad 40 eksponatów)
-hala wystawowa z obrabiarkami + warsztat szewski
-hala wystawowa z maszynami do szycia (do obejrzenia ponad 20 maszyn+przybory krawieckie)

Kategoria
Lokalizacja
26-510 Chlewiska
ul. Czachowskiego 49
Strona www:
Odległość od Warszawy
140 km km
Słowa kluczowe
muzeum, technika, przemysł, motoryzacja, huta, Chlewiska
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej