Ulica Boduena

Lokalizacja: Warszawa
Ulica Boduena

Ulica Gabriela Boduena w Warszawie – jedna z ulic ścisłego centrum Warszawy, biegnąca od ul. Szpitalnej do ul. Zgoda.
Ulica Boduena powstała w roku 1902, w związku z parcelacją terenów należących wcześniej do Szpitala Podrzutków im. Dzieciątka Jezus. Nazwa, nadana oficjalnie 1 stycznia 1903[1], upamiętnia jego założyciela, księdza Gabriela Boduena.

Pierwsza zabudowa ulicy pojawiła się już około roku 1905; był to Dom Dochodowy Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia, stojący pod numerem 3/5 u zbiegu zJasną, wystawiony według projektu Władysława Marconiego. W zbliżonym czasie powstała też kamienica Lewenfisza, dom własny Centralnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej “Zgoda”. Autorami projektu budynku byli architekci Leon Wolski i Zenon Binduchowski.

Jeszcze przed rokiem 1912 pod numerem 4 wybudowano jedyny zachowany do dziś obiekt przy ulicy: zaprojektowaną przez Leona Wolskiego kamienicę Maksymiliana Seidenbeuthla, będącą przykładem wczesnego modernizmu. Niegdyś wyróżniała się ona bogatymi zwieńczeniami bocznych ryzalitów, jednak po wojnie została odbudowana z pominięciem wystroju architektonicznego.
Pozostała historyczna zabudowa ulicy – gmach Banku Towarzystw Spółdzielczych zwany “Domem pod Orłami” oraz druga kamienica Maksymiliana Seidenbeuthla jest przyporządkowana numeracji ulicy Jasnej.

Kategoria
Lokalizacja
NULL Warszawa
Ulica Boduena
Właściciel
ZDM
Słowa kluczowe
Ulica Boduena, Warszawa
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej