Found 1005 Results
Page 5 of 11

Ulica św. Teresy, Warszawa


Ślepa uliczka w Śródmieściu Warszawy przypominająca podwórko, położona w pobliżu placu Na Rozdrożu. Otoczona wysokimi kamienicami wybudowanymi w dwudziestoleciu międzywojennym, które przetrwały II wojnę światową.

10 listopada 2021


Ulica Śmiała, Warszawa


Ulica w warszawskiej dzielnicy Stary Żoliborz, wytyczona w 1922 roku. Jej zabudowę stanowią wille i jednorodzinne domy z ogrodami powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym.


Ulica Szaniawskiego, Warszawa


Ulica osiedlowa z niską zabudową jednorodzinną powstającą od lat 70. XX wieku, w warszawskiej dzielnicy Żoliborz.


Ulica Stara, Warszawa


Brukowana ulica na Nowym Mieście w Warszawie, dochodząca do ulicy Mostowej. Większość jej zabudowy to zrekonstruowane po zniszczeniach II wojny światowej kamienice XVIII i XIX-wieczne.


Ulica Spokojna, Warszawa


Ulica w warszawskiej dzielnicy Wola, granicząca z cmentarzem powązkowskim (otoczonym ceglanym murem). Znajdują się tu zabudowania Miejskich Zakładów Sanitarnych z początku XX wieku (obecnie siedziba Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) i inne, nieliczne budynki z tego samego czasu.


Ulica Senatorska, Warszawa


Ulica w Śródmieściu Warszawy, łącząca place: Zamkowy, Teatralny i Bankowy. Znajdują się przy niej liczne barokowe i klasycyzujące pałace (z XVII i XVIII wieku) oraz XIX-wieczne kamienice.


Ulica Próżna, Warszawa


Brukowana ulica w Północnym Śródmieściu Warszawy, dochodząca do placu Grzybowskiego. Zachowały się przy niej fragmenty dwóch przeciwległych pierzei z XIX-wiecznymi kamienicami.


Ulica Podwale, Warszawa


Brukowana ulica na Starym Mieście w Warszawie, biegnąca wzdłuż murów obronnych. Zabudowana tylko z jednej strony kamienicami zrekonstruowanymi po II wojnie światowej, które luźno nawiązują to architektury XVIII i XIX wieku.


Ulica Płatnicza, Warszawa


Brukowana uliczka w warszawskiej dzielnicy Bielany na osiedlu Zdobycz Robotnicza. Znajdują się przy niej niskie domy z stylu dworkowym wybudowane w latach 20. XX wieku oraz zabytkowe latarnie gazowe.


Ulica Piękna, Warszawa


Ulica w Śródmieściu Warszawy dochodząca do placu Konstytucji. Część jej zabudowy to wysokie, zabytkowe kamienice z 1. połowy XX wieku. W pobliżu placu znajdują się natomiast budynki w stylu socrealizmu.


Ulica Piekarska, Warszawa


Ulica na Starym Mieście w Warszawie dochodząca do murów obronnych, wzmiankowana już w XV wieku. Cała jej zabudowa została zniszczona w trakcie II wojny światowej, a następnie odbudowana w nawiązaniu do architektury kamienic z XVIII wieku.


Ulica Owsiana, Warszawa


Ulica na osiedlu Kamionek na warszawskiej Pradze, biegnąca przez tereny o charakterze przemysłowym. Znajdują się przy niej niszczejące zabudowania fabryki produkującej odbiorniki radiowe. W niektórych miejscach budowane są nowoczesne kamienice i bloki.


Ulica Obozowa, Warszawa


Ulica z torowiskiem tramwajowym w warszawskiej dzielnicy Wola. Biegnie przez osiedle mieszkaniowe im. Stefana Żeromskiego, składające się z dwupiętrowy domów wielorodzinnych, wybudowane w dwudziestoleciu międzywojennym.


Ulica Munka, Warszawa


Uliczka w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, otoczona domami jednorodzinnymi i willami.


Ulica Mostowa, Warszawa


Brukowana ulica na Nowym Mieście w Warszawie, biegnąca wzdłuż murów Starego Miasta. Jej zabudowa, zrekonstruowana po II wojnie światowej, nawiązuje do architektury kamienic XVIII-wiecznych, późnobarokowych i klasycyzujących.


Ulica Młynarska, Warszawa


Brukowana uliczka z oryginalnymi latarniami biegnąca wzdłuż muru cmentarza żydowskiego na Powązkach w Warszawie. Na murze znajduje się tablica pamiątkowa o granicy getta i brama cmentarza muzułmańskiego kaukaskiego.


Ulica Miodowa, Warszawa


Ulica w Śródmieściu Warszawy, w pobliży Starego i Nowego Miasta, głównie o XVII i XVIII-wiecznej zabudowie pałacowej.


Ulica Kozielska, Warszawa


Ulica w warszawskiej dzielnicy Powązki z częściowo niszczejącą zabudową z dwudziestolecia międzywojennego.


Ulica Kościelna, Warszawa


Ulica na Nowym Mieście w Warszawie, której historia sięga XV wieku. Jej nazwa pochodzi od stojącego przy niej gotyckiego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jej murowana zabudowa powstawała od XVIII wieku i została zrekonstruowana po zniszczeniach II wojny światowej.


Ulica Koszykowa, Warszawa


Najdłuższa ulica w Śródmieściu Warszawy, biegnie od placu na Rozdrożu do zbiegu z ulicą Raszyńską. Posiada różnorodną zabudowę, m.in. kamienice z końca XIX wieku i z dwudziestolecia międzywojennego, jednak jej charakter zdominowany jest głównie przez sąsiedztwo socrealistycznego placu Konstytucji.


Ulica Kaniowska, Warszawa


Ulica w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, z niską zabudową jednorodzinną. Znajdują się tu domy i wille budowane od lat 20. XX wieku oraz nietypowy architektonicznie dom projektu Wojciecha Zabłockiego z lat 70. XX wieku.


Ulica Kamionkowska, Warszawa


Ulica na warszawskim osiedlu Kamionek, powstała pod koniec XIX wieku. Większość jej zabudowy to budynki przemysłowe i fabryczne wznoszone od lat 80. XIX wieku. Ze względu na rozwój przemysłu elektronicznego i garbarskiego (po I wojnie światowej) wzdłuż ulicy pobudowane nowe kamienice czynszowe i budynki biurowe. Współcześnie duża część budynków niszczeje.


Ulica Kamienne Schodki, Warszawa


Wąska ulica, a właściwie schody pomiędzy kamienicami, prowadzące z poziomu Rynku Starego Miasta w Warszawie ku Wiśle.


Ulica Jakiela, Warszawa


Ulica na warszawskim Żoliborzu, z niską zabudową jednorodzinną (domy wolnostojące i szeregowce) powstającą od lat 70. XX wieku.


Ulica Hauke-Bosaka, Warszawa


Długa ulica na warszawskim Żoliborzu, z niską zabudową jednorodzinną z lat 20. i 30. XX wieku.


Ulica Głucha, Warszawa


Ulica na warszawskiej Pradze, na osiedlu Kamionek, założona około 1900 roku. Jej zabudowa w całości powstała przed II wojną światową.


Ulica Freta, Warszawa


Ulica na Nowym Mieście w Warszawie, biegnąca przez rynek. Jej zabudowę stanowią kamienice barokowe i klasycyzujące.


Ulica Dahlberga, Warszawa


Osiedlowa ulica w warszawskiej dzielnicy Wola wytyczona w 1935 roku. Obecnie stoją przy niej tylko trzy niskie budynki, wszystkie sprzed II wojny światowej.


Trasa Toruńska (tunele), Warszawa


Nowoczesne, przeźroczyste tunele dźwiękoszczelne, o okrągłym przekroju, wybudowane nad trasą szybkiego ruchu.


Teatr Wielki Opera Narodowa, Warszawa


Gmach Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, Polskiego Baletu Narodowego i Muzeum Teatralnego. Wzniesiony w latach 1825–1833 został zniszczony w tracie II wojny światowej. W latach 1947–1965 podjęto się odbudowany budynku, który został przekształcony i powiększony. Zachowano oryginalny, klasycyzujący wygląd fasady od strony placu Teatralnego z monumentalną kolumnadą i frontonem z kwadrygą na osi środkowej.


Teatr TrzyRzecze / Kino Tęcza, Warszawa


Teatr działający w zaadaptowanym do tego celu budynku na terenie kotłowni WSM Żoliborz wybudowanej dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 50. XX wieku, po plajcie teatru, zaczęło tu działać Kino Tęcza. W 2015 roku budynek stał się siedzibą Teatru TrzyRzecze z Białegostoku.


Teatr Sabat, Warszawa


Jedyny działający w Polsce teatr rewiowy założony w 2001 roku przez Małgorzatę Potocką. Siedziba w dawnych wnętrzach Teatru Kameralnego przy ulicy Foksal, nawiązuje wystrojem wnętrza do rewii paryskich.


Teatr Komedia, Warszawa


Warszawski teatr komediowy z lekkim repertuarem, działający od 1957 roku w budynku zaprojektowanym przez Stanisława Brukalskiego jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Ponieważ do budowy doszło w latach 50. budynek zyskał wystrój zewnętrzy zgodny z wytycznymi socrealizmu. Scena znajduje się w ośmiobocznej centralnej części budynku nakrytego dużą kopuła.


Ścieżka rowerowa nad Wisłą, Warszawa


Szutrowa ścieżka rowerowa biegnąca lewym brzegiem rzeki, wśród drzew.


Ścieżka rowerowa przy Trasie Toruńskiej, Warszawa


Ścieżka rowerowa biegnąca przy ruchliwej warszawskiej trasie z wiaduktami, oddzielonej barierami dźwiękoszczelnymi.


Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa


Centrum kultury z salą teatralną urządzone w piwnicy jednej z kamienic na warszawskim Starym Mieście.


Stara Prochownia Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, Warszawa


Centrum kultury mieszczące się w budynku późnogotyckiej Bramy Mostowej, pełniącej dawniej funkcje wieży bramnej, obronnej oraz prochowni.


Skwer Willy’ego Brandta, Warszawa


Skwer na warszawskim Muranowie w pobliży Muzeum Historii Żydów Polskich “Polin”. Znajduje się tym pomnik Willy’ego Brandta.


Schody w parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Warszawa


Monumentalne schody z balustradą na szczycie leżące na głównej osi parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego powstałego w latach 50. XX wieku.


Sąd Najwyższy, Warszawa


Nowoczesny gmach Sądu Najwyższego wybudowany w latach 90. XX wieku przy placu Krasińskich w Warszawie. Szklaną elewację zdobi rząd filarów z patynowanego brązu. Budynek tworzy tunel nad ulicą biegnącą przez plac Krasińskich.


Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy (oo. Jezuitów), Warszawa


Barokowy kościół wybudowany na wąskiej działce na Starym Mieście w Warszawie w II połowie XVII wieku. Jednonawowa świątynia przykryta jest sklepieniem lubelskim i kopułą nad częścią prezbiterium. Z tyłu dostawiono asymetrycznie wieżę, wystrój wnętrza jest XX-wieczny.


Dziewczyny Beauty Bar, Warszawa


Salon urody na warszawskim Żoliborzu.


Rynek Nowego Miasta, Warszawa


Rynek Nowego Miasta w Warszawie został wytyczony na przełomie XIV i XV wieku i położony na dwóch poziomach. Większość zabudowy (zrekonstruowanej po II wojnie światowej) nawiązuje do XVIII i XIX wiecznych kamienic klasycyzujących. Przy rynku znajduje się klasztor i barokowy kościół Sakramentek z XVII wieku oraz XIX-wieczna żeliwna studnia.


Ruchome schody przy trasie W-Z, Warszawa


Pierwsze ruchome schody w Warszawie, powstały w trakcie budowy trasy W-Z w latach 1947-1949. Ich wyjście znajduje się w kamienicy przy placu Zamkowym, w obszernej hali. Dolny korytarz wyłożony został cegłą klinkierową, znajdują się tam płaskorzeźby socrealistyczne. Zachowała się również maszyneria produkcji radzieckiej obsługująca schody.


Przejście podziemne pod ul. Puławską, Warszawa


Przejście podziemne pokryte graffiti przy terenach Wyścigów Konnych na Służewiu.


Przejazd kolejowy przy ul. Kozielskiej, Warszawa


Przejazd kolejowy ze szlabanem.


Pomnik Chwała Saperom, Warszawa


Pomnik odsłonięty w 1975 roku w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego przy Wisłostradzie w Warszawie.


Plac Słoneczny, Warszawa


Plac w warszawskiej dzielnicy Żoliborz Oficerski założony w latach 20. XX wieku, z niską zabudową szeregowych domków o spadzistych dachach.


Plac Konfederacji, Warszawa


Główny plac warszawskiej dzielnicy Żoliborz Robotnicy, wokół którego znajdują się piętrowe domki szeregowe z dwudziestolecia międzywojennego z ogródkami. Pośrodku ustawiono głaz – pomnik poświęcony żołnierzom II wojny światowej.


Parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim, Warszawa


Parking dla autobusów i samochodów pod kilkoma przęsłami mostu Śląsku-Dąbrowskiego, umieszczony w pobliży Zamku Królewskiego i warszawskiej dzielnicy Mariensztat.


Park im. Stefana Żeromskiego, Warszawa


Park położony w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, otoczony murem, z czterema wejściami. Założony w 1932 roku na terenach dawnych fortyfikacji rosyjskich. Po renowacji na początku XXI wieku powstał tu duży plac zabaw, jak i kącik dla zakochanych z zabytkowym poidełkiem.


Park Fosa i Stoki Cytadeli, Warszawa


Park założony na ternie dawnej fortyfikacji Cytadeli Warszawskiej w 1950 roku. Zlokalizowany został w miejscu dawnej fosy, znajdują się tu m.in. staw z fontannami, plac zabaw, akwedukt i wiele alejek parkowych.


Pałac pod Czterema Wiatrami, Warszawa


Barokowy pałac Teppera-Dückerta wybudowany w II połowie XVII wieku według projektu Tylmana z Gameren. W XVIII wieku zyskał dekorację rokokową.


Pałac Pod Blachą, Warszawa


Nazwa pochodzi od rzadkiego w pierwszej połowie XVIII wieku pokrycia miedzianą blachą. Późnobarokowy budynek wzniesiono w latach 1720-1730 według projektu Jakuba Fontany. Pałac ocalał w czasie wojny i został odrestaurowany w latach 1948-1949.


Pałac Mostowskich, Warszawa


Pałac został zbudowany w latach 1762-1765, następnie w latach 1823-1824 przebudowany według projektu Antoniego Corazziego. Zniszczony w czasie powstania warszawskiego odbudowano w latach 1949-1951.


Palma, Warszawa


Instalacja artystyczna Joanny Rajkowskiej "Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich", która powstała w 2002 roku. Sztuczna palma została ustawiona pośrodku rodna de Gaulle’a.


Ogród prywatnej willi na Saskiej Kępie, Warszawa


Niewielki ogród przy willi z dwudziestolecia międzywojennego na warszawskiej Saskiej Kępie.


Muzeum Kowalstwa, Warszawa


Prywatne muzeum poświęcone kowalstwu zorganizowane w drewnianej kuźni z wyposażeniem charakterystycznym dla początku XX wieku z terenu Mazowsza. Budynek otoczony jest ogrodem.


Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła (Galeria Porczyńskich), Warszawa


Muzeum poświęcone kolekcji malarstwa zgromadzonej przez rodzinę Porczyńskich. Siedzibą muzeum jest klasycyzujący budynek autorstwa Antonia Corazziego, wybudowany w I połowie XIX wieku jako siedziba Banku Polskiego i Giełdy. Charakterystycznym elementem budynku są podcienie poprowadzone po odcinku koła, okalające kopułę, widoczne na rogu placu Bankowego i ulicy Elektoralnej.


PGNiG SA Centrala, Warszawa


XIX-wieczne zabudowania przemysłowe Gazowni Warszawskiej z czerwonej cegły. Na rozległym terenie otoczonym wysokim murem znajdują się m.in. budynki biurowe, wieża ciśnień i komin przemysłowy.


Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa


Muzeum poświęcone Fryderykowi Chopinowi z siedzibą w dawnym Pałacu Ostrogskich w Warszawie. Barokowy, silnie klasycyzujący budynek powstał na tarasie górującym nad biegnącą poniżej ulicą Tamka, według projektu Tylmana z Gameren w II połowie XVII wieku.


Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej, Warszawa


Sala muzealna zorganizowana na parterze jednej z kamienic na warszawskim Starym Mieście. Zgromadzono tu zabytki związane z historią farmacji w Warszawie i Polsce. Znajdują się tu meble apteczne od przełomu XVIII/XIX wieku. Większość eksponatów pochodzi z początku XX wieku.


Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa


Instytucja założona w 1928 w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych z siedzibą w dawnym Arsenale Królewskim w Warszawie. Wczesnobarokowy dwukondygnacyjny budynek na planie kwadratu powstał w I połowie XVII wieku, był wielokrotnie przebudowywany, ale zachował w większości swój pierwotny wygląd. Na dużym dziedzińcu, do którego prowadzi szeroka brama w centralnej części, działa […]


Murall – Centrum Wspinaczkowe, Warszawa


Nowoczesna hala sportowa mieszcząca centrum wspinaczkowe.


Murale przy torze wyścigów konnych na Służewcu, Warszawa


Murale i graffiti na długim murze otaczającym tory wyścigów konnych, wzdłuż ulicy Puławskiej na warszawskim Służewcu.


Murale przy rondzie Tybetu, Warszawa


Murale na podporach wiaduktu biegnącego nad Rondem Tybetu na warszawskiej Woli, wykonywane przez różnych artystów od 2011 roku. Prace inspirowane są kulturą tybetańską i komentują obecną sytuację tamtejszej ludności.


Murale przy rondzie Sedlaczka, Warszawa


Murale na podporach wiaduktu nad rondem Sedlaczka w Warszawie.


Mural – Żołnierze-marionetki, Warszawa


Mural wykonany przez Blu na bocznej ściany przedwojennej kamienicy w Śródmieściu Warszawy, powstał w 2010 roku. Autor wykorzystał pozostałości PRL-owskiej reklamy znajdującej się na budynku.


Mural – Wielooczne drzewo, Warszawa


Mural powstał w ramach festiwalu Street Art Doping w 2012 roku na pustej ścianie niszczejącej kamienicy w warszawskim Śródmieściu.


Mural przy Widok, Warszawa


Mural przedstawia kobietę z pomarańczowa linią. Jego autorem jest Cyrcle. Mural powstał w ramach festiwalu Street Art Doping.


Mural przy Owsianej, Warszawa


Mural na murze przy przedwojennych zabudowaniach przemysłowych Zakładów Telefunken.


Mural – Ptaki, Warszawa


Mural został wykonany na elewacji budynku przy Rakowieckiej 2c przez przez dwóch polskich artystów Charme 718 i Otecki w ramach V festiwalu Street Art Doping w 2013 roku.


Mural – The Roosters Egg, Warszawa


Mural "Kogucie jajo" został wykonany na elewacji budynku przy Racławickiej 17 przez niemieckiego artystę o pseudonimie Dome w ramach V festiwalu Street Art Doping w 2013 roku.


Mural – Miasto, Warszawa


Mural powstał w ramach festiwalu Street Art Doping w 2011 roku na ślepej ścianie Kina Atlantik w Śródmieściu Warszawy. Autorami są Chazme, Sepe, Nawer, Roem (Proemnrion).


Mural – Esperanto, Warszawa


Mural powstał w listopadzie 2011 roku w bramie przy ulicy Nowolipki 4. Został wykonany przez Adama Walasa i Annę Koźbiel i przedstawia między innymi Ludwika Zamenhofa, Napoleona Bonaparte, Alberta Einsteina.


Mural – Zamek, Warszawa


Mural został wykonany na elewacji budynku przy ulicy Mińskiej 12 przez brytyjskiego artystę Phlegm ramach V festiwalu Street Art Doping w 2013 roku.


Mural przy Łuckiej, Warszawa


Kilka ścian kamienicy przy ulicy Łuckiej na warszawskiej Woli pokrytych muralami i graffiti w wyniku pierwszej edycji projektu Vlepvnetu “Super city bros” w 2010 roku.


Mural – Stanisław Grzesiuk, Warszawa


Mural powstał na południowej ścianie budynku przy ulicy Puławskiej 143. Przedstawia Stanisława Grzesiuka grającego na bandżo. Autorami muralu są Dill Gang i Great.


Mural – Rycerz, Warszawa


Mural wykonany w 2012 roku na ślepej ścianie kamienicy na warszawskim Mokotowie przez włoskiego artystę Pixel Pancho. Przedstawia mechanicznego centaura w rzymskiej zbroi, strzelającego z łuku do jelenia.


Mural – Ptak i wąż, Warszawa


Autorem muralu jest DALeast. Mural powstał podczas festiwalu Street Art Doping na ścianie kamienicy na warszawskiej Pradze w okolicach Dworca Wschodniego.


Mural – Obieżyświat, Warszawa


Mural powstał w 2011 roku na bocznej ścianie kamienicy przy ulicy Oboźnej, w ramach festiwalu Street Art Doping. Jego autorami są polscy artyści Sepe i Chazme718.


Mural – Niedźwiadki, Warszawa


Mural powstał obok pawilonów na tyłach Nowego Światu. Autorem jest belgijski artysta Roa.


Mural – Muzykanci, Warszawa


Mural powstał w 2014 roku w bramie bloku mieszkalnego na warszawskim Muranowie, przedstawia warszawską kapelę uliczną. Autorem muralu jest grupa Takie Pany.


Mural – Kobiety Muranowa, Warszawa


Mural powstał w 2013 roku w bramie budynku przy ul. Nowolipie 3. Przedstawia kobiety związane z dzielnicą Muranów: Teklę Bądarzewską-Baranowską, Cywię Lubetkin ps. Celina, Mary Berg, Janinę Bauman, Rachelę Auerbach, Miriam (Marysię) Ajzensztadt. Autorami muralu są Anna Koźbiel i Adam Balas.


Mural – Industrialne Akwarium, Warszawa


Mural wykonany na ścianie domu handlowego “Kamionek” w 2011 roku przez M-City. Przedstawia podwodną maszynerię i zmechanizowane miasto zamknięte są w ogromnym akwarium.


Mural – Henryk Walezy, Warszawa


Mural został wykonany przez Zdzisława Angrybicza we wrześniu 2012 roku na elewacji kamienicy przy ul. Mińskiej 33. Upamiętnia wybór pierwszego elekcyjnego króla Polski na polach Kamionka.


Mural – Graffiti 1944, Warszawa


Mural na murze otaczającym stadion Polonii w Warszawie, wykonany przez Rafała Roskowińskiego, Jacyndol i Kasię Rodek w 2009 roku. Jest efektem konkursu „Graffiti 1944” zorganizowanego przez Fundację Polonia 2011 we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.


Mural – Kino Elektronik, Warszawa


Mural autorstwa Adama Walasa i Anny Koźbiel powstał w 2014 roku z okazji 10-lecia Warszawskiej Szkoły Filmowej. Pokrywa dużą część ścian Kina Elektronik


Mural – Dzieci Warszawy, Warszawa


Mural na ślepej ścianie bloku przy ulicy Wilanowskiej na warszawskim Powiślu, wykonany przez grupę WFS w 2013 roku. Upamiętnia dzieci walczące w czasie Powstania Warszawskiego. Tuż za budynkiem rozpoczyna się park.


Mural – Cud nad Wisłą, Warszawa


Mural powstał na północnym przęśle mostu Śląsko-Dąbrowskiego w 2010 roku. Mural wykonali artyści Sepe i Chazme718. Mural jest luźną wariację na temat cudu nad Wisłą i przedstawia Piłsudskiego na Kasztance.


Mural – Captain America, Warszawa


Mural na ślepej ścianie kamienicy przy ulicy Zajęczej na warszawskim Powiślu. Autorem muralu jest Simpson.


Mural – Bailout Folks, Warszawa


Autorem muralu jest Simpson. Mural powstał na północnej ścianie budynku przy Puławskiej 143 w ramach festiwalu Street Art Doping w 2012 roku.


Mural – Atom, Warszawa


Mural powstał na północnej elewacji budynku przy Nowolipki 11. Autorem muralu przedstawiającego atom wokół, którego wiruje świat fauny i flory jest Paweł Kozłowski "Swanski". W nieistniejącym już dziś budynku, który stał przed laty w tym miejscu, mieszkała Maria Skłodowska-Curie z rodziną i rodzeństwem.


Mural Chopinowski 2, Warszawa


Mural na pustej ścianie kamienicy, vis-a-vis Muzeum Fryderyka Chopina przy ulicy Tamka na warszawskim Powiślu. Autorem muralu jest Good Looking Studio. Mural przedstawia biegnącego Chopina. Jego korpus tworzą litery układające się w imię "Fryderyk". Głowa ma kształt mapy Warszawy przedzielonej Wisłą. Obok muralu znajduje się blok z wielkiej płyty i parking.


Most Średnicowy, Warszawa


Most kolejowy na Wiśle w Warszawie leżący na trasie linii średnicowej, zbudowany w latach 1921–1931 i rozbudowany w latach 60. XX wieku. Łączy obrzeżne dworce Warszawy: Warszawę Wschodnią i Warszawę Zachodnią. Metalowe przęsła z wysokimi łukami kratownic zostały wsparte na kamiennych filarach.


Mostek przy Porcie Praskim, Warszawa


Most u wejścia do Portu Praskiego na prawym brzegu Wisły. Wybudowany w drugiej połowie XX wieku. Biegnie nim Wybrzeże Szczecińskie.


Ministerstwo Rolnictwa – kolumnada, Warszawa


Monumentalna, dwurzędowa kolumnada poprzedzająca budynek Ministerstwa Rolnictwa i odgradzająca go od ulicy Wspólnej. Wybudowana wraz w gmachem w latach 1951-1955, według projektu Jerzego Grabowskiego, Stanisława Jankowskiego i Jana Knothe, jest jednym z ciekawszych przykładów architektury socrealistycznej w Warszawie.


Metro Świętokrzyska, Warszawa


Stacja przesiadkowa pomiędzy dwoma liniami warszawskiego metra (M1 i M2) ulokowana w Śródmieściu pod skrzyżowaniem ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, oddana do użytku w 2001 roku i rozbudowana w latach 2011-1015. Peron linii M1 utrzymany jest w szarościach z akcentami mocnego różu, natomiast kolorem przewodnim peronu linii M2 jest żółty (kolorowy napis z nazwą stacji zaprojektował […]


Metro Stadion Narodowy, Warszawa


Największa stacja drugiej linii warszawskiego metra (M2) znajdująca się w dzielnicy Praga-Północ, w pobliżu Stadionu Narodowego, Stacji PKP Stadion i Portu Praskiego, oddana do użytku w 2015 roku. Hale odpraw, przejście podziemne połączone z pasażem handlowym i perony rozmieszone zostały na dwóch poziomach podziemnych. Z przeszklonych antresoli widoczne są perony znajdujące się poniżej. Kolorem przewodnim […]


Metro Rondo ONZ, Warszawa


Stacja drugiej linii warszawskiego metra (M2) znajdująca się na styku dzielnic Śródmieście i Wola przy Rondzie ONZ, oddana do użytku w 2015 roku. Wzdłuż całego peronu biegnie szereg filarów rozszerzających się ku górze, podtrzymujących strop stacji, dookoła których zamontowano ławki. Na białych ścianach znajduje się kolorowy napis z nazwą przystanku zaprojektowany przez Wojciecha Fangora. Na […]


Page 5 of 11
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej